Ga naar de inhoud

Dakafvoer
inspecties.

ER-Dakafvoer
 

ERAdvies is gespecialiseerd in het uitvoeren van dakafvoerinspecties, waarbij gekeken wordt naar de staat van de afvoeren, de afvoercapaciteit ten opzichte van de huidige normering en de afvoercapaciteit van de aangesloten terreinleidingen. 

Idealiter is de dakafvoersysteem inspectie een voorloper van een (grootschalige) dakrenovatie. Het vervangen van de dakbedekking en de hemelwaterafvoeren worden meestal in één keer afgewerkt. Echter de capaciteit van de hemelwaterafvoersystemen blijft het zelfde omdat het systeem zelf niet wordt aangepakt. Inzichten in de werking van de hemelwaterafvoersystemen geven de mogelijkheid om, naast een nieuw dak, ook te upgraden naar een toekomstbestendige hemelwaterafvoersysteem.

De afgelopen jaren zijn diverse logistieke hallen, musea en stations geïnspecteerd en aangepast naar de huidige normeringen en voorbereid op de toekomst.

 

Klimaatverandering

De afgelopen jaren is ons neerslagklimaat verandert. Deze verandering heeft tot gevolg dat er steeds vaker zware neerslag plaats vind. Zware neerslag resulteert in grote wateraccumulatie op daken.

Dit is geen probleem als constructie stevig genoeg is en de hemelwaterafvoeren in combinatie met noodafvoeren. Voor nieuwe gebouwen is dit meestal het geval. Met name de oudere gebouwen, gebouwd tussen 1970 en 1990 lopen hier aanzienlijk risico. Door verouderde rekenregenintensiteit, kunnen de hemelwaterafvoeren de hedendaagse neerslag niet of nauwelijks verwerken.


Meer weten over dakafvoerinspecties? Neem dan contact op via het contactformulier.